Wednesday, July 27, 2011

VERSCHIJNT EIND SEPTEMBER 2011

Titel: Toen digitale media nog nieuw waren: Pre-internet in de polder (19671997)
Auteur: Jak Boumans
Isbn 97890787 3005 7
Prijs € 37,50
Omvang: 288 pagina’s

Toen digitale media nog nieuw waren is een uitgave van Media Update Vakpublicaties Wetterwille 10a | 8401 gb Gorredijk |
t 0513·466162 | www.media-update.nl |
www.toendigitalemedianognieuwwaren.nl |
info@media-update.nl

No comments: